Houtrot reparatie

Houtrot reparatie

Het meest belangrijke bij houtrot reparatie is zorg dat het houtwerk goed droog is alvorens aan afwerking te beginnen.
Na verwijderen van het aangetast hout laat ik daarom het hout altijd minimaal een dag uitwaaien om het restvocht tijd te geven uit het hout de verdampen. Pas als het hout vocht gehalte genoeg gedaald is wordt het verder afgewerkt met een passende plamuur